Uitgeverij Asoka | maartje vermeer

Previous Next 1 of 3

Uitgeverij Asoka


boekomslag
Ontwerp verschillende boekomslagen 

Uitgeverij Asoka zet zich ervoor in het boeddhisme in al zijn verscheidenheid toegankelijk te maken door het zorgvuldig en op herkenbare wijze uitgeven van titels die de lezer in staat stellen zelf zijn standpunt ten aanzien van de dharma te bepalen.

Close